Monitoring Achteroever Koopmanspolder

Downloaden is mogelijk door in de kolom "download" het beschikbare formaat aan te klikken. Ook kan aanklikken met rechter muistoets en 'save as'...

Water & Vis 2020 - januari 2021
Download
Rapport monitoringsresultaten 2020
pdf
Water & Vis 2019 - 11 november 2019
Download
Rapport monitoringsresultaten 2019
pdf
Presentatie monitoringsresultaten - Remco van Ek
pptx
Presentatie onderzoek Koopmanspolder - Harm van der Geest
pptx
Presentatie Koopmanspolder onderwerpen voor onderzoeksagenda - Remco van Ek
pptx
Stageverslag Jason Storm
pdf
Filmpje jagende kleine zilverreiger 2019
youtube
Water & Vis 2018 - 20 december 2018
Download
Rapport monitoringsresultaten 2018
pdf
Presentatie monitoringsresultaten - Remco van Ek
pptx
Verslag bijeenkomst 20 december 2018
pdf
Filmpjes bij pptx 2018 (unzippen en in zelfde map plaatsen)
zip
Water & Vis 2017 - 28 maart 2018
Download
Rapport monitoringsresultaten 2017
pdf
Stageverslag Jonah Camilleri
pdf
Verslag bijeenkomst 28 maart 2018
pdf
Presentatie monitoringsresultaten - Remco van Ek
pptx
Onderzoek vispopulatie Koopmanspolder - Willie van Emmerik
pdf
Onderzoek habitatgeschikheid kwabaal - Willie van Emmerik
pdf
Presentatie peilbeheer etc 2018 - Remco van Ek
pptx
Presentatie onderzoek UvA Koopmanspolder - Roel Doef namens Harm van der Geest
pptx
Presentatie agenda IJsselmeergebied - Roel Doef
pptx
Presentatie Centrum voor water - Nico Brinkman
pptx
Water & Vis 2016 - 1 dec 2016
Download
Rapport monitoringsresultaten 2016
pdf
Presentatie monitoringsresultaten 2016 - Remco van Ek
pptx
Presentatie beheer 2016 - Marco van der Lee
ppt
Agenda bijeenkomst 1 december 2016
pptx
Verslag bijeenkomst 1 december 2016
pdf
Stagerapport Thomas van der Geest
pdf

Zie deltares wiki pagina voor voorgaande bijeenkomsten: https://publicwiki.deltares.nl/display/CAW/Koopmanspolder